Mustapha Abdellati, lid Raad van Toezicht Make-A-Wish

'Ik ben er trots op deel uit te maken van deze club.'

Mustapha Abdellati is partner binnen de accountantspraktijk van EY (Ernst & Young) en lid van het regionale managementteam met de portefeuille Talent en Ontwikkeling. Binnen de accountancy bedient hij met name klanten in de energiesector. ‘Veelal in de hernieuwbare energie, zoals zon, wind en aardwarmte.’ En als talent leader voor de regio Amsterdam is hij verantwoordelijk voor ‘alles wat te maken heeft met de ontwikkeling van onze mensen.’ Een interessante mix, waarnaast Mustapha nog tijd vindt voor andere zaken die hij belangrijk vindt. Zoals onderwijs, diversiteit, jongeren en natuurlijk Make-A-Wish.

'Het mooiste compliment dat ik kan maken is dat Make-A-Wish én fantastisch werk doet én een hele professionele organisatie is.'

Naast je werk ben je nog voorzitter van de auditcommissie van onderwijsinstelling Progresso. Plus bestuurder bij Stichting Argan, een jongerenorganisatie die is opgericht vanuit de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam. ‘Ja, met de bedoeling vanuit het perspectief van debat en dialoog een bijdrage te leveren aan de Marokkaanse groep in Amsterdam-West. Ook al richt Argan zich inmiddels wel op een bredere groep Amsterdammers.’

En sinds begin dit jaar ben je toegetreden tot de Raad van Toezicht (RvT) van Make-A-Wish, na het vertrek van Peter Bommel. Hoe kies jij eigenlijk je nevenfuncties? ‘Nou, ik ga niet actief op zoek, meestal word ik benaderd. Ik zeg ja wanneer de bestuursfunctie past bij mijn maatschappelijke rol als accountant en ik een organisatie leuk vind. Iets moet me na aan het hart liggen. Dan zie je toch dat mijn nevenfuncties allemaal bij organisaties zijn met een maatschappelijk karakter.’

Voelde je dat ook bij Make-A-Wish? ‘Heel erg. Jullie zochten specifiek naar iemand met een financiële achtergrond en misschien wel naar wat diversiteit in de samenstelling van de raad. Toen de headhunter me benaderde en me vertelde over jullie werk, de kinderen, de wensen, ja, dat raakte me. Ik vind het fijn om daarin iets te betekenen. Zelf heb ik drie kinderen en ik kan me niet voorstellen dat één van hen ineens erg ziek wordt. Zodra het weer kan en mag, zou ik graag van dichtbij een Wish Journey willen meemaken.’

Een stelling. Goede doelen verdienen goed toezicht. ‘Absoluut. Vertrouwen is cruciaal voor de continuïteit van een goed doel. Het is de taak van een RvT toe te zien dat de middelen goed worden besteed en de continuïteit wordt geborgd. Reputatie is daarin key.’

Dat zit wel goed bij Make-A-Wish. ‘Ik ben pas een paar maanden onderweg, maar ik moet zeggen dat de professionaliteit van de organisatie en van de RvT mij positief heeft verrast. Als accountant kom ik bij best veel bedrijven binnen die het minder goed op orde hebben. Jullie werken op een hoog niveau, je ziet het al aan het jaarverslag. Ik ben er trots op deel uit te maken van deze club. In de RvT spelen de juiste discussies en is ruimte voor een andere blik, maar altijd met als uitgangspunt zo veel mogelijk wensen vervullen.’

Je bent dus ingestapt vanuit je financiële achtergrond. Hoe zie jij je rol in de RvT? ‘Het gaat niet alleen om mijn rol, maar om in gezamenlijke verantwoordelijkheid goed toe te zien. En niet om elkaar in hokjes te plaatsen, maar om elkaar in onze specialismes aan te vullen. We doen het samen. In de korte tijd dat ik er ben, heb ik ervaren dat de andere leden er op dezelfde manier naar kijken.’

Net zoals andere goede doelen kreeg Make-A-Wish een behoorlijke tik van COVID. De groei in wensen & fondsen stagneert en loopt inmiddels achter op de ambities uit het meerjarenbeleidsplan. Wat betekent dit voor Make-A-Wish, nu en straks? ‘Laat ik beginnen met het makkelijke. Vanuit financieel perspectief gaat het eigenlijk heel goed. De teams zijn enorm creatief in het vinden van andere inkomstenbronnen. Ja, er zijn minder events en de sponsoring van bedrijven neemt af, maar de inkomsten uit loterijen en nieuwe zakelijke concepten neemt toe. Dan de wensvervullingen. Internationaal zijn die bijna niet mogelijk en ook nationaal is het lastig iets te organiseren. Terwijl ons doel is: zo veel mogelijk wensen vervullen. Het management heeft dit als prioriteit op de agenda staan. Hoe kunnen we na de zomer de ontstane achterstand inlopen? Bijvoorbeeld door meer vrijwilligers in te zetten. Uiteraard mét behoud van de kwaliteit.’

Mustapha geeft aan dat COVID ook goede dingen oplevert. ‘Never waste a good crisis. We hebben de afgelopen maanden enorm veel geleerd, zijn creatief geworden in het vinden van oplossingen. Sommige dingen blijven. Werken op afstand, online communicatie met de vrijwilligers. En zoals ik net al vertelde: Make-A-Wish heeft bewezen de baten in stand te houden. Maar het is niet de bedoeling vermogen op te bouwen. We willen nog meer wensen vervullen en daar gaan we met z’n allen kneiterhard aan werken.’