INTERVIEW: Margriet Schreuders, VriendenLoterij

‘Wij geloven dat de wereld beter af is met ​sterke maatschappelijke organisaties’

Daar ben je vrienden voor
Jaarlijks steunt de VriendenLoterij honderden goede doelen, clubs en verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen in Nederland. Vijftig procent van het lot waarmee zij meespelen gaat naar deze maatschappelijke organisaties in Nederland. Sinds 2000 behoort Make-A-Wish tot die, zoals dat heet, vaste beneficiënten. Een paar vragen aan Margriet Schreuders, hoofd afdeling goede doelen VriendenLoterij.


Hoe is de VriendenLoterij ontstaan?

‘De oprichting gebeurde op initiatief van welzijnsorganisatie Humanitas, in 1989. Deelnemers hadden toen de mogelijkheid mee te spelen voor een van de regionale afdelingen van Humanitas.

In onze huidige opzet is het nog steeds zo: loterijdeelnemers hebben de optie om voor een zelfgekozen maatschappelijke organisatie mee te spelen, zoals Make-A-Wish. Sinds 1998 vallen we onder de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V., samen met de Postcode Loterij en de BankGiroLoterij. De maatschappelijke organisaties die wij steunen, mogen rekenen op een bijdrage voor meerdere jaren. Wij vertrouwen erop dat ze dankzij de eigen expertise met deze bijdragen het verschil weten te maken. Op basis hiervan willen we een betrouwbare financier zijn.’


Volgens welke criteria kiezen jullie je vaste beneficiënten? ‘Wanneer een organisatie een bijdrage wil ontvangen, moet deze allereerst aansluiten bij onze missie. Wij geloven dat de wereld beter af is met sterke maatschappelijke organisaties.
Zonder hen is verandering niet mogelijk.

‘De VriendenLoterij is een loterij waarin iedereen wint. Onze goede doelen én onze deelnemers.’

Brede maatschappelijke steun
De bijdragen die we toekennen, zijn voor een langere periode. Onze beneficiënten mogen er zelf een bestemming aan geven en genieten bij voorkeur een brede maatschappelijke steun. Hun werk moet bovendien aansprekend zijn voor onze deelnemers, die uit heel Nederland komen. Zij kopen per slot van rekening de loten. Een nieuwe aanvrager moet een landelijke uitstraling en bereik hebben.


Over voldoende andere inkomsten beschikken
Daarnaast bekijken we wat de aanvrager zelf aan fondsenwerving doet en welke steun er van derden afkomstig is. Ook het aantal donateurs of leden en het aantal bereikte patiënten of cliënten wegen we mee, evenals de zichtbaarheid in het bredere maatschappelijke debat. Het heeft meerwaarde wanneer de aanvrager een duidelijke aanvulling is op de doelen die de VriendenLoterij al steunt. Daarbij wegen wij ook af of de aanvrager specifieke aandachtsgebieden of werkmethoden heeft die wij nog niet steunen, maar die wel van belang zijn binnen de sectoren welzijn en gezondheid.

Als ondergrens hanteren wij dat de aanvrager jaarlijks € 400.000 uit andere bronnen ontvangt. De minimale bijdrage van de VriendenLoterij bedraagt namelijk jaarlijks € 200.000, -. Zo voorkomen we een te grote financiële afhankelijkheid van de VriendenLoterij.


Professionele organisatie

Tenslotte honoreren we alleen aanvragen van professionele maatschappelijke organisaties. Dat wil zeggen dat je als aanvragende partij met professionals werkt, over een beleidsplan beschikt en de bestuurlijke inrichting op orde hebt -in de zin dat de organisatie goed, efficiënt en verantwoord wordt geleid. Vanzelfsprekend houdt de aanvrager zich aan de bestaande codes die voor de sector zijn opgesteld, en zet zich in voor doeleinden van algemeen belang. Daarnaast geven wij de voorkeur aan ondernemende en innovatieve partijen.’


Hoe verliep de aanvraag van Make-A-Wish? ‘In 2000 deed Make-Wish bij ons een aanvraag voor een vaste bijdrage. Eenmaal per jaar besluit de Raad van Commissarissen van de Holding over de toekenningen. Het aantal aanvragen dat we kunnen honoreren is gebonden aan (de groei van) de opbrengst van de VriendenLoterij. Het besluit nieuwe goede doelen toe te laten, is dus mede afhankelijk van de omvang van de meeropbrengst en de vooruitzichten voor de komende jaren. In 2000 reageerde onze RvC positief op de aanvraag, zodat Make-A-Wish sinds die tijd structurele steun ontvangt.’

In 2018 hebben jullie een grote wens van Make-A-Wish zelf vervuld, een themakamer in het Prinses Máxima Centrum. Wanneer besluiten jullie iets extra’s voor een van jullie beneficiënten te doen? ‘Een deel van de opbrengst voor goede doelen maken we vrij voor projecten die een inhoudelijke én communicatieve waarde hebben voor het grote publiek en die de vaste beneficiënt niet uit de lopende begroting kan financieren. Met een extra schenking van €416.000 kon Make-A-Wish in dit ziekenhuis een innovatieve, interactieve en fantasierijke ruimte inrichten en voor vijf jaar exploiteren. Wij zijn er bijzonder trots op dat kinderen en jongeren hier even weten te ontsnappen aan hun intensieve behandelingen.’

Hoe zien jullie de toekomst voor je? ‘Wij hopen dat de VriendenLoterij nog jarenlang fondsen kan werven voor goededoelenorganisaties als Make-A-Wish Nederland. Op die manier kunnen we dankzij de deelnemers aan onze loterij een maatschappij creëren waarin iedereen meedoet en mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug krijgen.’


Speel ook mee voor Make-A-Wish Nederland!

De VriendenLoterij steunt het streven van Make-A-Wish alle kinderen met een ernstige ziekte de positieve kracht te laten ervaren van een Wish Journey. Elke wens is uniek en die kan jij helpen uitkomen. Wanneer je voor Make-A-Wish meespeelt in de VriendenLoterij gaat de helft van je lot direct naar ons. Daarnaast maak je met je lot(en) elke trekking kans op prachtige prijzen. Een win-win situatie voor allemaal. Een lot kost € 13,75 per trekking en opzeggen gaat snel en makkelijk. Meer weten? Alle informatie vind je hier.