Zelf bepalen wat je met je opleidingsbudget doet

'We zijn trots op onze bijdrage aan deze unieke leerprogramma’s van Make-A-Wish'

Bloomville organiseert het zakelijke leren. Dé HR Learning Service Partner van Nederland ondersteunt een diversiteit aan klanten bij het inrichten van digitale leeromgevingen voor hun medewerkers. Inkoopmanager Edwin Klok: ‘Wij bieden makkelijk toegankelijke leerportalen en ontwikkelen voor grote klanten als Rabobank, ABN AMRO, KPN en KLM.’

Zelf bepalen wat je met je opleidingsbudget doet Veel bedrijven bieden hun medewerkers een budget voor persoonlijke ontwikkeling. Met dit budget mogen ze in het leerportaal (catalogus) van Bloomville een opleiding, training of cursus uitzoeken en boeken. Zo hebben ze meer zeggenschap over hun persoonlijke ontwikkeling en de manier waarop ze hun ontwikkelbudget inzetten. Het aanbod varieert van een cursus Timemanagement tot opleidingen die het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden bevorderen. Klok: ‘Voor de inrichting van de leeromgeving werken wij samen met de bestaande leerpartners van de klanten. Daarnaast selecteren we nieuwe partners met juist een heel ander aanbod dat aanvullend is. Wanneer we denken dat het interessant is en aansluit bij de wensen en leerbehoeften van de klant.’

Kwamen jullie op die manier uit bij Make-A-Wish? ‘Nou, dat verliep wat anders. Het was Vanessa Reijers van de Rabobank die ons bij elkaar bracht. Vanessa vroeg me of ik met jullie wilde meedenken om jullie concepten voor de zakelijke markt (WishTeams en Creativity Challenge) voor individuele gebruikers toegankelijk te maken. Het was voor ons de eerste keer dat we aan iets dergelijks meededen. Zoals ik hiervoor al aangaf: normaal werken we met opleidingspartners die al aanbod hebben en nemen we dat op in ons leerportaal. In dit geval ontwikkelden we echt in co-creatie nieuw, innovatief aanbod. Primair met als doel mogelijkheden te creëren om samen nóg meer wenskinderen een Wish Journey te geven.’ Bloomville in de support-rol Zo ontstond een bijzondere samenwerking tussen Make-A-Wish en Bloomville. In een aantal brainstormsessies onderzocht Edwin Klok samen met Lindy Maris van Make-A-Wish en Vanessa Reijers de mogelijkheden om WishTeams en de Creativity Challenge op maat mogelijk te maken. Klok: ‘Wij keken daarin naar het proces en niet naar de content. Het ging er meer om hoe Make-A-Wish het kon aanpakken. Lindy is er vervolgens intern mee aan de slag gegaan en kwam met twee aangepaste programma’s terug. Beide programma’s sloten perfect aan bij de MVO-gedachte van de Rabobank, de behoefte aan impactvolle ervaringen van medewerkers en het beoogde leereffect.’

Leereffect? ‘Bedenk eens wat het met je doet als je aan een van deze programma’s meedoet. Je leert out of the box denken, iets bouwen met onbekende mensen, in een vreemde omgeving… Daar kun je mooie persoonlijke leerdoelen uithalen die je voor jezelf én voor je bedrijf kunt gebruiken. Hier heb je je hele leven wat aan.’

Vast mooi om hieraan bij te dragen! Want het gaat bij deze programma’s vooral ook om waarde toevoegen. Voor de zakelijke klant én voor de medewerkers. En in dit geval ook voor jullie. ‘Ja, we zien dat mensen steeds meer betekenisvol bezig willen zijn. Vooral onder jongeren leeft dit heel erg. En zeker, wat Make-A-Wish doet, raakt ons ook. Bloomville is van nature erg MVO geëngageerd. Dus het is heel gaaf dat we hierin support konden geven. Het klopt ook met wat de markt wil. Vroeger wilde je als medewerker bij een bedrijf vooral doorleren en nu wil je aan je skills en vaardigheden werken. Onze rol is dus om hierin mee te groeien en uit te kijken naar andere vormen van leren en ontwikkelen. En zo is de cirkel weer rond. Want door nieuwe vormen van breed toepasbare ontwikkelmogelijkheden te vinden, ondersteunen wij onze klanten.’

Ja, als je het hebt over waarde toevoegen: jullie hebben ons geholpen om dit programma aan te passen. Medewerkers krijgen een ervaring die ze niet snel zullen vergeten. En we kunnen meer ouders en kinderen een Wish Journey bieden. ‘Exact. Iedereen profiteert ervan.’

Bloomville biedt de Creativity Challenge en WishTeams bij meer klanten aan. ‘We zien dat de programma’s goed aanslaan. Op 8 december zijn ze live gegaan. In de afgelopen twee maanden hebben zich al meer dan 65 mensen van de Rabobank aangemeld. Vanuit ABN AMRO zijn er inmiddels ook meerdere inschrijvingen binnengekomen. Het is ook bij KPN gelanceerd en het is de bedoeling ze in de komende maanden bij meer bedrijven te introduceren.’

'Hier heb je je hele leven wat aan.'

Zoals Edwin Klok aangeeft, doen meerdere bedrijven mee aan de programma’s, maar is het begonnen met een vraag vanuit de Rabobank. Daarom praten we hierop door met Vanessa Reijers. Vanessa is Lead Learning & Development bij de Rabobank. Samen met haar collega’s van het Global Learning team binnen Human Resources pakt zij alles op wat met de ontwikkeling van de medewerkers te maken heeft.

Vanessa, Edwin sprak net over de MVO-gedachte van Rabobank. Kun je daar meer over vertellen? ‘Onze missie is: ‘Growing a better world together’. Alles wat we doen, moet relevant zijn. Voor onze klanten, voor onze medewerkers en voor de maatschappij. We willen een impactvolle bijdrage leveren. Op lokaal niveau én wereldwijd. Deze gedachte past bij de coöperatieve mentaliteit van Rabobank. Altijd op zoek naar manieren om de gemeenschappen te versterken waarin we actief zijn. En gedreven om te kijken naar oplossingen waar iedereen beter van wordt. We bieden oplossingen op financieel vlak, maar we zetten ook onze kennis en netwerken in.’ Was je specifiek op zoek naar nieuw leeraanbod dat bij de MVO-gedachte past? ‘Nee, dat niet. Natuurlijk houden we bij wat er wordt aangeboden en daarin maken we keuzes. Maar Lindy benaderde ons zelf, met de vraag of Make-A-Wish iets kon betekenen voor ons talentprogramma. Dat was in februari 2020. In dat gesprek werd al snel duidelijk dat jullie aanbod van destijds meer kansen bood voor de persoonlijke ontwikkeling van al onze medewerkers.’

Elke Rabobankmedewerker heeft namelijk een persoonlijk ontwikkelbudget. Vanessa: ‘De verplichte opleidingen vanuit wet- en regelgeving en de functiegerichte cursussen vallen daar in principe buiten. Je mag het dus helemaal vrij besteden aan je persoonlijke ontwikkeling. Jullie aanbod van WishTeams en de Creativity Challenge vonden we interessant. Maar… beide programma’s waren gericht op een brede bedrijfsdeelname. We wilden onze medewerkers juist de kans geven daar individueel voor te kiezen. En prima, als je het programma dan samen met mensen uit andere bedrijven volgt.’

Je vroeg Lindy toen of de opzet van WishTeams en de Creativity Challenge daarop kon worden aangepast. ‘Inderdaad. In de oorspronkelijke vorm konden we niet zo snel 15.000 euro ophoesten en een team van minimaal vijf mensen vinden om de challenge aan te gaan. We zagen wel mogelijkheden in de vorm van een open aanbod binnen Bloomville, voor rond de 1000 euro per deelnemer. Want de insteek sloot goed aan bij onze missie. Je versterkt je eigen skills, je ontmoet mensen uit andere bedrijven én je geeft wat terug aan de maatschappij. Onze wedervraag aan Lindy was dus of ze het zag zitten om dit samen met ons en met Bloomville te onderzoeken. Jullie stonden daar zeker voor open.’

Je zag WishTeams en de Creativity Challenge dus als een aanvulling op het bestaande aanbod? ‘Klopt. Daarom benaderden we Bloomville of zij met jullie in gesprek wilden gaan. Ook zij reageerden enthousiast, omdat ze nog niet veel purpose gedreven opleidingen in hun portefeuille hadden. Kort daarop zat Lindy al bij Bloomville. Ik speelde daarin vooral een verbindende rol.’

'Je groeit door een ervaring die je raakt'

Fast forward. Enkele maanden later, op 8 december, stonden de programma’s live. Voorzien ze in een behoefte? ‘Zeker! Eigenlijk waren we in december nog met Lindy aan het sparren over een manier om het onder de aandacht te brengen. We wilden de keuze echt aan de medewerkers laten, zonder ze te beïnvloeden. Alleen bleek communicatie helemaal niet nodig, de boekingen gingen vanzelf. Heel bijzonder, want je kunt als medewerker je persoonlijk ontwikkelbudget maar één keer uitgeven! Dit aanbod voldoet kennelijk aan een behoefte. Vanuit onze missie krijgen medewerkers het ook wel mee. In het virtuele onboarding programma voor nieuwe collega’s speelt ‘Growing a better world together’ een grote rol en dan vooral vanuit de gedachte: hoe kun je vanuit je werk bijdragen aan een betere wereld?’ Volgens Vanessa zitten er nog meer redenen achter dat medewerkers voor Make-A-Wish kiezen. ‘Het heeft voor een deel ook wel te maken met de opbouw van ons medewerkersbestand, denk ik. Veel mensen zijn onderdeel van een gezin met kinderen. En dan komt het wel binnen wat jullie voor kinderen met een ernstige ziekte betekenen. Door mee te doen aan een van jullie programma’s doe je indirect iets moois voor een wenskind en het gezin.’ Ook noemt ze de twaalf skills die bij alle medewerkers van de Rabobank op het netvlies staan. Skills die de bank belangrijk vindt en de toegevoegde waarde in het werk bepalen. ‘Bij én de Creativity Challenge én Wish Teams komen skills als creativiteit, samenwerken, zelfreflectie en netwerken ruim aan bod.’ Beide programma’s voegen dus waarde toe. ‘Als je hiermee een kind met een ernstige ziekte een fijne ervaring geeft waardoor het zich weer sterker voelt, ja, dán heb je impact. Het vertaalt zich terug in hoe onze medewerkers zich voelen. Daarnaast zijn ze trots dat ze bij een bedrijf werken dat aandacht heeft voor zingeving.’ Een aanrader voor andere bedrijven? ‘Absoluut. Dit soort ervaringen leren je meer dan droog kennis vergaren tijdens een traditionele opleiding. Je groeit door een ervaring die je raakt.’

WishTeams WishTeams is een inspirerend ontwikkelprogramma voor medewerkers die werken vanuit zingeving even belangrijk (of misschien wel belangrijker) vinden dan het salaris. Eigenaarschap, purpose, aanpassingsvermogen en out-of-the-box denken; alles komt in WishTeams samen. Het programma duurt drie maanden en biedt een mooie mix van persoonlijke ontwikkeling en zingeving. De ervaring verrijkt hun leven en tegelijk sterken ze zichzelf in competenties als inlevingsvermogen, creativiteit en softskills. Want niets heeft zoveel impact als het vervullen van de allerliefste wens van een ernstig ziek kind. Creativity Challenge De Creativity Challenge is een teambuilding event. Medewerkers strijden tijdens deze inspiratiemiddag met andere mensen om zoveel mogelijk wensen van echte wenskinderen uit te laten komen. Zwemmen in een bad vol snoepjes, vliegen op een roze wolk of racen op een circuit: elke Wish Journey daagt de deelnemers uit om out-of-the-box te denken, het inlevingsvermogen te sterken en maatwerk te leveren. Het onmogelijke moet onvergetelijk worden. Door hieraan deel te nemen maken de deelnemers direct impact. De Creativity Challenge is een onvergetelijke ervaring die ze weer kunnen gebruiken in het dagelijks werk en in hun klantcontacten.

Wil je meer weten over WishTeams of de Creativity Challenge? Neem dan contact op met Lindy Maris.